Informační systémy

Naše společnost se zabývá mnoha informačnímy systémy a to včetně sestavení podnikatelské strategie s definicí informačních systémů, nebo sestavení podnikatelského a řídícího modelu firmy s definicí klíčových informačních prvků.

Definujeme vazby na podnikové okolí a úrovně předávání informací ve Vaší společnosti. Na základě těchto dat sestavíme model informační soustavy a základních informačních procesů a také Vás seznámíme s dostupnými technologiemi v návaznosti na Vaše technické a finanční možnosti.
Stanovíme s Vámi základní kritéria ifnormačního systému a navrhneme jejich užší skupinu.

Nakonec zajistíme organizaci, podporu a implemetaci celého informačního systému přesně dle Vašich požadavků.

Nabízíme také kompletní správu, provoz, servis a zálohování informačních systémů